CRM là gì?Ứng dụng CRM ở đâu ?

CRM là cụm từ “Customer Relationship Management”, có thể tạm dịch là “Quản lý mối quan hệ khách hàng”. Hiểu theo nghĩa đơn giản là chương trình giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng từ đó hình thành mối quan hệ trong kinh doanh Một câu …

Read More »