Home / Giới thiệu

Giới thiệu

sarapul-systems giới thiệu chia sẻ kiến thức về giải pháp phẩn mềm, máy chủ photocopy và tư vấn môi trường, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn quốc. Sau hơn 5 năm hoạt động đã có nhiều doanh nghiệp công ty là đối tác của chúng tôi. Với nhiều năm hoạt động về dịch vụ máy chủ cho các thiết bị máy photocopy và tư vấn môi trường, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường hiện nay.Cũng đã thiết kế website cho các đối tác làm và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường,xây dựng hút hầm cầu và thuê máy photocopy .