Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng mới nhất áp dụng vào thực tế

Tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng mới nhất áp dụng vào thực tế

Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện trong xây dựng quy định những yêu cầu chung về an toàn diện để áp dụng cho công tác xây lắp trên các công trường xây dựng. Bất cứ công ty nào hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đều cần phải nắm rõ những quy định dưới đây:   Khi thiết […]

Giới thiệu dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Tp.hcm chuyên nghiệp

Từ những năm 80 của thế kỷ 20, dịch vụ vệ sinh công nghiệp đã bắt đầu du nhập vào Việt Nam bắt đầu bằng việc xuất hiện những công nhân vệ sinh thực hiện việc này một cách có hệ thống tại các nhà hàng khách sạn tại các thành phố lớn của chúng ta như Hà Nội, Thành […]

Thi công hệ thống xử lý nước thải Bắc Ninh

Bạn đang nghiên cứu để tìm đơn vị thực hiện hạng mục xây dựng Thi công Hệ thống xử lý nước thải Bắc Ninh, với đội ngũ kỹ thuật vững chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện các hạng mục thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại Bắc Ninh cho nhiều đơn vị trong và ngoài nước hoạt động […]