Home / sonlt (page 3)

sonlt

Công ty môi trường Bắc Ninh

Ngày nay kinh tế ngày càng phát triển của sống của con người ngày càng đi lên. Chính vì vậy người dân có nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng cao mà muốn ngày càng đa dạng mẫu mã sản phẩm và nhiều sản phẩm mới hơn nữa. Chính vì …

Read More »

CRM là gì?Ứng dụng CRM ở đâu ?

CRM là cụm từ “Customer Relationship Management”, có thể tạm dịch là “Quản lý mối quan hệ khách hàng”. Hiểu theo nghĩa đơn giản là chương trình giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng từ đó hình thành mối quan hệ trong kinh doanh Một câu …

Read More »